Nieuwgeluk Philosophy

Hartverwarmende bijdragen

 

 

 

Stichting Nieuwgeluk Philosophy heeft als doel een hartverwarmende bijdrage te leveren aan het versterken van het welzijn van mensen en het verduurzamen van de natuur.

Philosophy wil samen met anderen die Mens & Natuur een warm hart toedragen, de kracht tussen Mens & Natuur verduurzamen door geestelijk en/of fysiek welzijn, wetenschappelijk (medisch) onderzoek en natuurbehoud te ondersteunen. De Stichting zal zowel in Nederland als daarbuiten actief zijn.

Naast bestaande projecten zien wij ook kansen om ons netwerk te gebruiken om nieuwe initiatieven een kans te geven.

Het is een ‘grootgeluk’ om voor anderen en/of de maatschappij iets te mogen betekenen. Stichting Nieuwgeluk Philosophy wil hiermee bijdragen aan het grotere geheel. Zoals Boeddha zegt: ‘Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg’.

Onze missie is om met compassie zorg te dragen voor de maatschappij. Compassie omvat het delen met, het zorg geven aan en sympathie hebben voor.

Z

NATUUR & DIERENWELZIJN

Z

MENS & GEZONDHEID

Z

MENS & MAATSCHAPPIJ

Z

SPECIALS

NATUUR & DIERENWELZIJN

Het leveren van een groene bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van Natuur & Dier.

 

MENS & GEZONDHEID

Het verhogen van levensgeluk door de krachtige combinatie van Mens & Gezondheid.

 

MENS & MAATSCHAPPIJ

Een warme bijdrage leveren aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

 

SPECIALS

Compassie omvat het delen met, het zorg geven aan en sympathie hebben voor.

Doneren

Geluk ontlenen we niet aan het krijgen, maar aan wat we geven.

Ons team

Het team van Nieuwgeluk Group zal ook jaarlijks een gezamenlijk initiatief ondersteunen.  

Extra

Om onze puzzel compleet te maken zijn we altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en mogelijkheden.

8 + 4 =

 

ANBI Status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt verschillende voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Dat Stichting Nieuwgeluk Philosophy deze status heeft gekregen is dus goed nieuws voor de Stichting maar zeker voor de donateurs. Dat betekent namelijk dat er fiscaal voordeel genoten kan worden bij geven, schenken of nalaten aan onze stichting. Op de website van de belastingdienst leest u hier meer over.